Gebruik maken van onze expertise

Scholen die werk willen maken van ouderbetrokkenheid, kunnen daarvoor gebruik maken van onze expertise. In de vorm van een artikel bieden we informatie over ouderbetrokkenheid. Wij bieden een informatief gesprek met de directie over verschillende kansen en mogelijkheden, maar ook over te verwachten knelpunten en oplossingen. Zij kunnen gebruik maken van richtlijnen die we opgesteld hebben voor het formuleren van een ouderbeleidsplan. Er is een werkwijze ontwikkeld op basis waarvan de visie van het schoolteam op het gebied van ouderbetrokkenheid bepaald kan worden. Hulpmiddelen hiervoor zoals bijvoorbeeld een ontwerp voor een teamvergadering worden beschikbaar gesteld voor schoolteams en kunnen eventueel door ons begeleid worden.

Wij bieden schoolteams begeleiding bij de implementatie van ouderbetrokkenheid in de praktijk. Dit kan starten met een workshop ouderbetrokkenheid. Schoolteams kunnen vervolgens gebruik maken van een scan waarmee een beeld verkregen wordt waar de school nu staat op het gebied van ouderbetrokkenheid. Daarnaast kan met een vragenlijst de mening van ouders op het gebied van ouderbetrokkenheid bevraagd worden. Om de ouders te informeren over ouderbetrokkenheid komt er een ouderbrochure beschikbaar.

Leerkrachten bieden we handvatten waarmee ze de betrokkenheid van ouders in de praktijk kunnen vergroten. Zij kunnen hulpmiddelen die in het kader van het project ontwikkeld zijn inzetten om de samenwerking met ouders te verbeteren. Indien gewenst kunnen zij bij ons scholing(sonderdelen) volgen en begeleiding hierbij krijgen.Geef een reactie