Ervaringen van leerlingen en leerkrachten over de digitale schrijfomgeving

Tussen februari en eind april 2018 werd de digitale schrijfomgeving uitgeprobeerd binnen de volgende scholen:

 • Basisschool de Regenboog Eibergen
 • Basisschool Christoffel in Gendringen
 • Sccsschool in Wolfersveen
 • Basisschool ’t Montferland in ’s-Heerenberg
 • Basisschool de Triangel in Aalten

Er werden in de scholen schrijfactiviteiten bezocht, een selectie van leerlingen werd naar hun ervaringen gevraagd en met deelnemende leerkrachten werden interviews afgenomen.

Uiteindelijk leidde dit tot een lijstje van aanbevelingen om de digitale schrijfomgeving te verbeteren

Leerlingen vinden de digitale schrijfomgeving leuk. Wat zij het meest noemen is dat ze graag aan de computer werken: ‘Op de computer kun je het klad makkelijker aanpassen’ ; ‘De computer verbetert mijn spelfouten al’. Ze kijken naar de filmpjes en geven aan dat ze deze duidelijk vinden: ‘De tip over hoe je een verhaal grappiger kunt maken vond ik handig, ik heb toen een zin veranderd’; ‘Als je geen ideeën meer hebt, helpt de computer je verder.’ Soms kiezen ze ervoor de tekst te lezen en niet het hele filmpje te bekijken: ‘Als de tekst van de tip kort is, lees ik het. Als de tekst lang is, kijk ik liever naar het filmpje.’ Ook noemen leerlingen dat de tips de fantasie op gang brengen: ‘Vaak heb ik te weinig fantasie, nu krijg ik dat vanzelf.’  Alle gesproken leerlingen zijn positief over het programma

Leerkrachten zijn positief, maar hebben een aantal kritische opmerkingen. De omgeving biedt een kans om leerlingen zelfstandig te laten schrijven. In de praktijk ervaren leerkrachten dat ze na het afronden van hun instructie niet altijd in de gelegenheid zijn kinderen gepaste begeleiding te bieden bij het schrijven. De digitale omgeving biedt dan uitkomst. Het programma ziet er mooi uit, de filmpjes zijn leuk, goed verstaanbaar en tot he point. Leerkrachten geven unaniem aan dat de omgeving een uitkomst is voor leerlingen die schrijven moeilijk vinden.

De aanbevelingen om het beter te maken zijn de volgende:

 • Maak het inloggen voor leerlingen eenvoudiger. De inlogcodes bevatten te veel rare tekens.
 • Zorg dat elke deelnemende school alleen zicht krijgt op het werk van de eigen leerlingen.
 • Dat de tips verdwijnen wanneer een volgende fase in het schrijven wordt ingegaan, is eerder verwarrend voor leerlingen dan dat het hen helpt.
 • Als je zelf een opdracht bedenkt, verschijnt wel de titel van de opdracht in beeld, maar niet de toelichting.
 • De handleiding moet helderder geschreven worden.
 • Voor leerlingen moet het helder zijn dat ze, wanneer ze op de knop : ‘Klaar met schrijven’ drukken, zij niet meer bij de tekst kunnen. Is het niet beter deze knop een andere tekst te geven: ‘Wil je de tekst inleveren?’
 • Je kunt wel de tips voor je groep selecteren, maar het is moeilijk ze toe te wijzen aan individuele leerlingen.
 • Ik zou graag ook feedback- en peerfeedbackmogelijkheden willen zien.
 • De lettergrootte mag wel iets forser.

De aanbevelingen zijn doorgesproken met Logisz. Daar waar de oplossingen makkelijk te bieden waren én binnen het budget vielen zijn er direct na afloop van de testfase aanpassingen doorgevoerd. De lettergrootte werd aangepast, de mogelijkheid om toelichtingen te geven bij een zelfbedachte opdracht werd gerealiseerd en de knop ‘Klaar met schrijven’ werd veranderd in ‘Wil je de tekst inleveren’. Tot slot werd het mogelijk gemaakt om de tips individueel toe te wijzen.

 Geef een reactie