En nu gaan we knallen!

En nu gaan we knallen!
Dat is het motto van onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. De beginfase (het doen van literatuuronderzoek) is in het vorige jaar afgesloten en het ‘echte’ werk staat ons nu te wachten: het ontwikkelen van literaire leesgesprekken bij prentenboeken. Die prentenboeken zijn nu gekozen: prentenboeken die geschikt zijn om te lezen en te bespreken om de literaire competentie van de leerlingen te vergroten. Mits de leerkracht de juiste vragen stelt tijdens de gesprekken. Allemaal gebaseerd op ons literatuuronderzoek de afgelopen maanden. En: de prentenboeken zijn digitaal beschikbaar. Vanaf vandaag gaan we in groepen aan het werk.

          

De groep voor groep 1/2 gaat zich verdiepen in het prentenboek Kikker is kikker van Max Velthuijs.  Voor  groep 3/4 worden leesgesprekken ontwikkeld bij het boek Bang Mannetje van Mathilde Stein, met illustraties van Mies van Hout. De groep 5/6 heeft gekozen voor De fantastische vliegende boeken van Marius Mindermeer van William Joyce en de bovenbouwgroep heeft gekozen voor De vuurtoren van Koos Meinderts, met illustraties van Annette Fienieg.

Wat we vandaag ervaren hebben: er valt zo veel te ontdekken en te bespreken bij deze prentenboeken! Daar heb je wel vijf leesgesprekken voor nodig! Een belangrijke rol is weggelegd voor de leerkracht, die de juiste vragen moet stellen om de leerlingen aan het denken te zetten over het gelezen boek, niet alleen over de tekst , maar ook over de illustraties die een aanvulling vormen op de tekst, maar ook een eigen verhaal’ kunnen vertellen naast de tekst’. Wij hebben in de verschillende groepen al volop gesproken over onze interpretaties.  Een fijne bijeenkomst, waarin we het gevoel kregen: En nu gaan we knallen!Geef een reactie