Een eerste verkenning

Een eerste verkenning

Op 12 april 2017 komen een paar leerkrachten van basisscholen uit de regio en docenten van Iselinge Hogeschool bijeen om te verkennen welke onderwerpen interessant zouden kunnen zijn voor de nieuw op te richten Academische Werkplaats over het vak taal.

Bij een groot deel van de leerkrachten is behoefte om het onderwijs in begrijpend lezen op hun scholen te verbeteren. In het delen van dit thema vindt er veel herkenning plaats: er worden uiteenlopende ervaringen genoemd die aanleiding kunnen zijn voor de oprichting van een Academische Werkplaats over begrijpend lezen.

Na een brainstormsessie komen veel suggesties naar voren: het verbeteren van verdiept leesbegrip, het samenvoeging van begrijpend lezen met leesbeleving, de relatie tussen woordenschat en begrijpend lezen, de relatie tussen technisch lezen en begrijpend lezen, het stimuleren van het gebruik van CAT (Cognitief Academisch Taalgebruik) of het vergroten van de algemene kennis van de leerlingen. De deelnemers van de bijeenkomst raken enthousiast: er zijn genoeg ideeën waarmee we aan de slag kunnen.

Om het onderwerp af te bakenen, wordt afgesproken een aantal suggesties uit te werken. Deze zullen naar de geïnteresseerde scholen worden gestuurd, zodat duidelijk is waarop de deelnemers kunnen intekenen.Geef een reactie