Definitief ontwerpidee geformuleerd: check!

Het doel van vandaag was het formuleren van definitieve ontwerpideeën. De afgelopen maanden hebben we veel gebrainstormd, literatuuronderzoek gedaan en ontwerpideeën op papier gezet. Nadat we twee weken geleden tijdens onze bijeenkomst al clusters hadden gemaakt van onze ontwerpideeën, hebben we dat teruggelegd in onze teams op de scholen. Op basis daarvan hebben we vandaag knopen doorgehakt. We gaan een tool voor leraren (PO en PABO) ontwikkelen om voorwaarden voor zelfgestuurd en betrokken leren van leerlingen/studenten in kaart te brengen. De komende weken gaan we kijken naar wat al bekend is in de literatuur hierover. Daarnaast willen we graag binnenkort op bezoek bij een basisschool die al ver is in de implementatie van zelfgestuurd leren om inspiratie op te doen. We hopen dat dit in onze volgende bijeenkomst gerealiseerd kan worden!Geef een reactie