De masterclass ZGL, hoog bezoek en categorieën voor ons eerste ontwerp.

We keken 15 november eerst even terug op de masterclass van zelfgestuurd leren door naar een paar impressies van de livesessies te kijken. We mogen trots zijn dat er zoveel deelnemers waren en dat we een mooie combinatie van wetenschap en de vertaling ervan naar de praktijk duidelijk hebben kunnen laten zien. Dit alles is een voortvloeisel van het werken in de academische werkplaats, waarbij de kracht van Welten/OU en van Iselinge Hogeschool en haar werkveld mooi naar voren kwam. Er wordt besproken of de masterclass vrijblijvend zonder opdrachten te maken gevolgd kan worden op een basisschool (bijvoorbeeld Montferland  als professionalisering van het team).

Vervolgens kwamen er vier eerste jaars studenten, allemaal jongens, bij ons op bezoek. Vanuit hun onderzoekmodule hadden zij gekozen voor de academische werkplaats van zelfgestuurd en betrokken leren. Hun motivatie voor dit onderwerp kwam met name uit hun eigen praktijk. Zo lopen zij stage op:

– een Daltonschool, waar ‘eigenaarschap’ centraal staat,

– een unitschool waar zelfregulatie een belangrijk item is,

– een school waar ze meer aandacht aan zelfregulatie willen schenken, maar waarbij zijn mentor zei dat hij daar maar niet aan begon, want dat vroeg te veel tijd,

– en een kleine traditionele school waar nog helemaal geen sprake is van zelfsturend onderwijs en de student was benieuwd naar hoe dat dan zou kunnen werken.

Vanuit deze ervaringen willen de studenten meer te weten komen over zelfregulerend leren.

Mooi was dat Mirjam als directeur goed aan kon geven wat haar visie was op de mentor die het eigenlijk liet liggen en wat de concrete praktijken van Montferland zijn voor zelfregulatie, zoals kind gesprekken.

Wij konden onze aanpak van ontwerpgericht onderzoek en onze zoektocht naar inhouden en een mogelijke tool die ontworpen zou kunnen worden aan de studenten voorleggen. Het was leuk te zien dat de studenten deels dezelfde zoektocht gaan als de leden van de academische werkplaats. Zo beginnen we beiden met ‘Wat is zelfgestuurd leren en wat is het verschil met zelfregulerend leren?’. We zijn benieuwd naar hun onderzoekopbrengsten die ze met ons zullen delen eind januari!

Vervolgens gingen wij verder met de eerste blauwdruk van een ontwerp van een tool om de voorwaarden voor leerkrachtgedrag in beeld te brengen. Er volgde een mooie uitwisseling en discussie om te kijken welke de categorieën nu zijn en wat eigenlijk een subcategorie is en wat we mogelijk nog missen; zo bleek dat er nog een categorie toegevoegd moest worden:’ leeromgeving, materialen en ruimte’. Iedereen gaat voor de volgende keer een categorie verder uitwerken, zodat we in december tot een eerste ontwerp voor de tool kunnen komen, die we dan in onze eigen praktijken gaan uittesten.Geef een reactie