De masterclass en virtueel ontmoeten

Vanaf de herfstvakantie verdiepen in totaal ongeveer 40 deelnemers zich in de beoordelingspraktijk van tekstbeoordeling en in het stimuleren van peerfeedback op teksten. Aan deze masterclass doen 17 Iselinge-studenten mee, maar ook pabodocenten, schrijfgeïnteresseerde leerkrachten en ‘deskundigen’. In bijgaand filmpje vertellen onze netwerkdeskundigen over het thema. Leuk om met jullie te delen! Ook anderen gaan in de masterclass met deelnemers in gesprek. Gisteren werd een virtuele class georganiseerd waarin dr. Monica Koster en dr. Renske Bouwer vragen van deelnemers beantwoordden. Deelnemers konden ‘gewoon’  thuis deelnemen aan het gesprek. Techniek maakt het mogelijk om bij te dragen aan het gesprek én om tijdens het gesprek al chattend vragen te stellen. De ontmoeting in de virtuele class leidde tot mooie antwoorden (bijvoorbeeld op de vraag welke feedback het meest beklijft: die van de leerkracht of die van peers en op de vraag ‘ hoe om te gaan met peerfeedback in een groep waarin gepest wordt’). Verder reikend zijn we tot de conclusie gekomen dat een voorziening als ‘ virtuele class’  meer beproefd moet worden. Het maakt veel mogelijk, zonder dat reistijd verloren wordt. Bovendien kunnen deskundigen verspreid over het land gevraagd worden deel te nemen.



Geef een reactie