De leesgesprekken zijn van start gegaan!

Na de kerstvakantie zijn de scholen van start gegaan met het voeren van de leesgesprekken in de groepen 7 en 8 aan de hand van Gips van Anna Woltz en Verkocht van Hans Hagen. Vandaag hebben we de eerste ervaringen besproken: zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn enthousiast. De leerlingen gaan heel betrokken met elkaar in gesprek over de gelezen passages, luisteren respectvol naar elkaar en komen met verrassende uitspraken: ‘Juf, dit vind ik een mooie zin: de maan ligt op zijn rug’ (uit Verkocht). Daarnaast stellen ze vragen over zinnen die ze raadselachtig vinden, zoals ‘die avond sloop de boot de haven uit’ (uit Verkocht). Ook vinden ze het geweldig dat ze de boeken mee naar huis mogen nemen en voelen zij zich uitverkoren dat ze mogen deelnemen aan dit project.1 reactie

Geef een reactie