Data Academische Werkplaats 2019-2020

Het volgende schooljaar zullen de bijeenkomsten van de academische werkplaatsen en leernetwerken worden gepland op:

11 september 2019

9 oktober 2019

27 november  2019

8 januari 2020

12 februari 2020

18 maart 2020

22 april 2020

27 mei  2020

Na overleg met de stuurgroep, de besturen en directeuren van onze opleidingsscholen, zal ernaar gestreefd worden de bijeenkomsten (met uitzondering van één avondwerkplaats) op de middag te roosteren vanaf 14.30 uur.

 

 Geef een reactie