Certificaten schoolleiders uitgereikt.

Gisteren zijn tijdens de bijeenkomst van de academische werkplaats in de onderzoeksgroepen Computational Thinking en Ouderbetrokkenheid de eerste certificaten uitgereikt die gebruikt kunnen worden als professionaliseringsbewijslast in het schoolleidersregister. En -zoals dat in een netwerk van gelijkwaardigen hoort: studenten reiken aan directeuren hun certificaat uit:  “Goed gedaan jongens!’Geef een reactie