Bijeenkomsten Academische Werkplaats april en mei

Beste deelnemers aan de Academische Werkplaatsen

Afgelopen week zijn de voortgangsgesprekken gevoerd over de Academische Werkplaats. Eén van de gesprekspunten was hoe we de bijeenkomsten van april en mei aanstaande zullen organiseren. Vanwege het Corona-virus zijn immers ‘echte’  ontmoetingen voorlopig even onmogelijk.

Wat betreft de 22e april:  De meesten van jullie ontmoeten de mensen in jullie werkplaatsen dan digitaal. De docent van de hogeschool zal het initiatief nemen jullie uit te nodigen voor een Google Hangoutmeeting. Je ontvangt een link en kunt deelnemen aan de bijeenkomst. In veel werkplaatsen zijn deelnemers in subgroepjes bezig met concrete activiteiten. We kunnen ons voorstellen dat deze digitale bijeenkomst vooral bestaat uit het maken van afspraken over zaken die buiten de bijeenkomst gerealiseerd kunnen worden. We weten dat leerkrachten in veel gevallen alle zeilen bij moet zetten om het onderwijs voor de basisschoolleerlingen te organiseren. Zonder jullie onder nog meer druk te zetten, hopen we dat jullie het ‘vuurtje gangs blijven houden’ voor jullie werkplaats. Dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld minder opbrengsten oplevert dan gepland.

Dan wat betreft 27 mei: deze gaat niet door, maar wordt ingericht als digitale minormarkt. Studenten leveren, zoals gepland, hun minorposter in (ze worden daarover deze week geïnformeerd). Om te bereiken dat studenten hun opbrengsten met een breder publiek kunnen delen, willen we voor de 27e mei het volgende organiseren:

  • Er worden groepjes gemaakt van ongeveer vijf studenten uit verschillende werkplaatsen. Aan ieder groepje wordt een docent gekoppeld. De groepjes komen digitaal bij elkaar in een Hangout van een uur. ’s Middags 27 mei tussen half 3 en 5 uur presenteert iedere student in vijf minuten zijn of haar poster door het scherm te delen en de poster toe te lichten. Na afloop van iedere individuele presentatie krijgt de groep vijf minuten de tijd om vragen te stellen en in gesprek te gaan. De docent is de gespreksleider.
  • We willen de werkplaatsdeelnemers uit het werkveld (en eventuele andere geïnteresseerden) de kans geven om aan te schuiven bij de presentaties. Daarom zullen we de Hangout-links van de groepen tijdig met jullie delen. Jullie zijn welkom!

We hopen op deze manier toch een logische en bevredigende afronding van dit werkplaatsjaar te kunnen bereiken. Intussen wensen we jullie allemaal het beste!Geef een reactie