Bijeenkomst themagroep ouderbetrokkenheid

In een kleine afvaardiging is in de werkgroep Ouderbetrokkenheid vandaag door studenten, Iselingedocenten en het veld gewerkt aan het vervolg op de ontwikkeling van de leerlijn ouderbetrokkenheid voor Iselinge Hogeschool en het samenstellen van een overzicht van oudergesprekken die op de basisschool gevoerd worden met ouders en waarin studenten geschoold dienen te worden. De nieuwe bekwaamheidseisen voor leerkracht basisonderwijs van de Onderwijscoöperatie zijn geanalyseerd en er is gekeken waar een belangrijke rol voor ouderbetrokkenheid is weggelegd. Deze aspecten zijn verwerkt in een eerste beschrijving van de grondhouding van de leerkracht ten behoeve van de verdere invulling van de leerlijn ouderbetrokkenheid. Deze zijn vandaag in de werkgroep besproken. Daarnaast is een overzicht voor vijf verschillende soorten oudergesprekken opgesteld. Er zijn in de werkgroep doelen geformuleerd per gesprek en hier zullen we verschillende gesprekken voor opnemen. Deze gesprekken zullen in de leerlijn opgenomen worden en als leermateriaal voor studenten dienen.     

 Hartelijke groeten vanuit de werkgroep OuderbetrokkenheidGeef een reactie