AW op de ORD (1)

Vorige week vond de 48ste editie plaats van de Onderwijs Research Dagen (ORD). Dit jaar was de Radboud Universiteit in Nijmegen de ‘host’ van deze driedaagse conferentie voor onderwijswetenschappelijk onderzoek die als thema ‘Ondersteboven van onderwijs’ meekreeg. Onderwijsonderzoekers uit Nederland en Vlaanderen presenteerden tijdens de vele symposia, papersessies, postersessies, ronde tafelsessies en ‘alternatieve’ varianten hierop de (tussentijdse) resultaten van hun onderzoek. In de woorden van de organisatie: ”’Ondersteboven van onderwijs’ [bood] een podium aan onderwijsonderzoekers om nieuwe inzichten, kansrijke ontwikkelingen en creatieve en inspirerende innovaties te delen.” Dat het een grote conferentie betrof kun je opmaken uit het 790 pagina’s tellende ‘abstractboek’, waarin samenvattingen van bijdragen zijn opgenomen.

Ook de Academische Werkplaats van Iselinge Hogeschool was present tijdens de ORD. Tijdens een papersessie presenteerde Iwan Wopereis een onderzoek naar de waarde van drie ‘group concept mapping’ studies die bij aanvang van de drie academische werkplaatsen ‘Pedagogische sensitiviteit en (hoog)begaafdheid’ (PSH), ‘Zelf aan het stuur: intens en betrokken leren’ (ZGL) en ‘Onderzoekend en ontwerpend leren in het thematisch zaakvakkenonderwijs’ (OOL) zijn uitgevoerd. Het doel van een ‘group concept mapping’ is om een zogenaamd gemeenschappelijk (gedragen) mentaal model op te stellen van een gewenste situatie (in dit geval goed onderwijs waarin aandacht wordt besteed aan respectievelijk PSH, ZGL en OOL). Tevens is de idee dat een ‘group concept map’ een krachtig hulpmiddel is om een discussie te starten over de koers van een AW-project. Deze discussie moet uiteindelijk resulteren in een gezamenlijk gedragen doel-, probleem- en vraagstelling. De huidige meervoudige casestudie liet zien dat deelnemers aan een AW-project baat hebben bij het opstellen van gedeeld mentaal model. De (voor)kennis over het onderwerp wordt door een group concept mapping procedure zowel individueel als in groep inzichtelijk gemaakt en overeenkomsten en verschillen vormen duidelijk aanleiding voor discussie. De waarde (i.e. de effectiviteit / opbrengst) van de ‘group concept map’ verschilde echter per AW-project. De resultaten van de studie zullen (verder) worden uitgewerkt en worden vastgelegd in een wetenschappelijk artikel.

Wopereis, I., Vrieling-Teunter, E., De Boer-Bruggink, M., & Stoyanov, S. (2018, juni). Group Concept Mapping als startpunt van ontwerpgericht onderzoek in het primair onderwijs. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Nijmegen.

Wordt vervolgd…Geef een reactie