Artikel over netwerkleren van Emmy Vrieling en Marleen Bartelts verschenen

In het lentenummer van Onderwijsinnovatie verscheen een artikel van Emmy en Marleen over hoe je leernetwerken optimaal faciliteert om tot gemotiveerd leren te komen. De resultaten van hun onderzoek binnen onze academische werkplaats laten zien dat netwerkleren positief bijdraagt aan de professionele ontwikkeling en autonome motivatieregulering van de deelnemers. Netwerkleren lijkt daarmee een effectieve werkvorm voor de professionele ontwikkeling van leraren, maar ontwikkelt niet vanzelf.

Het artikel vind je hier.

In het zelfde tijdschrift geeft Rob Martens ons allemaal een advies: ‘ Durf te spelen!‘ Een aanrader.Geef een reactie