Afronding fase 1 is in zicht

Tijdens onze zesde bijeenkomst zijn we gestart met het delen van nieuwe inzichten na het bestuderen van de literatuur de afgelopen weken. Dit gaf weer nieuwe ideeën voor het formuleren van deelvragen bij de gestelde hoofdvragen. Daarnaast hebben we ‘good practices’ aan elkaar gepresenteerd om inzicht te krijgen in wat al wordt gedaan aan zelfregulerend leren op de scholen. Zo wordt op de basisscholen al gebruik gemaakt van kindgesprekken waar de vraag ‘wat heb jij nodig om…’  centraal staat. Tenslotte hebben we ons verdiept in mogelijke ontwerpideeën. De vorige bijeenkomst hadden we al enkele ontwerpideeën geformuleerd. Deze bijeenkomst hebben we deze ideeën aangevuld en daarnaast ook per persoon een waardering gegeven om zo te kijken waar we als groep de meeste waarde aan hechten. De komende weken wordt een document geschreven met de opbrengsten van de eerste fase: de exploratiefase. We kijken er met elkaar erg naar uit om in maart te starten met het ontwerpen!Geef een reactie