Academische Werkplaats als good practice op de NRO-site

Afgelopen cursusjaar deden Willemijn Schot, Itzel Zuiker en  Claudy Oomen van de universiteit Utrecht onderzoek naar de succesfactoren van werkplaatsen waarin onderwijsonderzoek wordt gedaan.  Vanzelfsprekend bezochten zij werkplaatsen die gesubsidieerd werden in het kader van de regeling werkplaatsen onderwijsonderzoek van de NRO. Een subsidie die we destijds nipt misliepen…. Na een  literatuurstudie (interessant) werden werkplaatsen bezocht en werd nagegaan of de succesfactoren die uit de literatuurstudie voort kwamen zichtbaar waren in de bezochte werkplaatsen. Ook onze academische werkplaats werd toen bezocht. Het heeft even geduurd, hun  onderzoeksrapport is nu klaar. Het bevat voorbeelden van good practices en het opent met een beschrijving van onze werkwijze. De resultaten zullen ook zichtbaar worden op de site van de NRO. Wie weet hoe ons dat nog eens van pas komt….

https://www.dropbox.com/s/sva7alzbqbtc05x/012119_RCO_POR-WOPO_Goodpractices_A4_CMYK_LR%20%282%29.pdf?dl=0Geef een reactie