Aanvraag Kiem de deur uit!

Vandaag zijn twee aanvragen gedaan in de regeling Kiem. Die regeling is bedoeld om samenwerking met een MKB-bedrijf te stimuleren. Het woord KIEM verraadt al dat gemikt wordt op het verkennen van een probleem of vraag uit het onderwijsveld en het doen van een eerste onderzoek naar die vraag. Twee academische werkplaatsen hebben het initiatief genomen om een subsidie in de wacht te slepen: de werkgroep Ouderbetrokkenheid heeft een onderzoeksvoorstel ingediend onder de titel ‘Professionalisering van de startende leerkracht ten aanzien van communicatie met ouders’. De werkgroep Computational Thinking diende een aanvraag in met de titel: ‘Computational Thinking op de basisschool: een online kennisbank en haar user journeys.

Mooie initiatieven!Geef een reactie