Aanbieding: Leer kinderen beter schriftelijk formuleren!

Valt het u ook op dat veel kinderen moeite hebben met het formuleren van goed lopende zinnen?
Zoekt u naar een aanpak om het schriftelijk formuleren van kinderen te stimuleren?

In de Academische Werkplaats Schrijven Kun je Leren van Iselinge Hogeschool is een pakket ontwikkeld waarmee u leerlingen helpt bij het logisch verwoorden van hun ideeën op papier. Het pakket bestaat uit vijf handleidingen en vijf werkboekjes voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Voor elke groep is een achttal activiteiten ontwikkeld. In afgelopen schooljaar werd onderzocht of het pakket leerlingen helpt betere teksten te schrijven. Elf basisscholen uit ons werkgebied deden mee aan het onderzoek. De teksten van leerlingen verbeterden significant. Hun zinnen liepen beter en ze gebruikten voegwoorden op een logischer manier. Vrijwel alle leerlingen gaven aan dat ze de activiteiten zinvol en leuk vonden. Over het pakket en de onderzoeksresultaten is een eerste verslag gedaan in het JSW-nummer van april 2020. De ontwikkelde materialen kunnen gebruikt worden naast de gehanteerde taalmethode, bijvoorbeeld in plaats van schrijfopdrachten die als minder zinvol worden ervaren. Ook is het mogelijk het pakket gericht in te zetten voor leerlingen die
voor wat betreft zinsbouw meer ondersteuning nodig hebben.

Inmiddels is de laatste hand gelegd aan de vormgeving van het pakket. Bij voldoende belangstelling van onze opleidingsscholen
zal het in gedrukte vorm tegen een scherpe prijs van € 87,50 worden aangeboden. Graag horen we van uw school of u gebruik
wilt maken van de voorintekening op het pakket.
Wilt u een voorbeeld zien van het ontwikkelde materiaal: werp dan een kritische blik op één van de handleidingen en een
werkboekje. Heeft u belangstelling? Stuur dan voor de zomervakantie een mail naar eric.besselink@iselinge.nl Geef in die mail aan hoeveel
pakketten u wenst en geef aan waar het pakket bezorgd kan worden. Een pakket bestaat uit vijf handleidingen en vijf werkboekjes voor de groep 4 tot en met 8. Bij voldoende voorintekening zullen we dan in september het totale pakket op uw school bezorgen.Geef een reactie