Leernetwerk overgang van po naar vo

In dit leernetwerk participeren elf studenten van Iselinge Hogeschool, twee docenten uit het basisonderwijs en twee docenten uit het middelbaar onderwijs. De eerste bijeenkomst is vooral gebruikt om kennis te maken met elkaar en duidelijk te krijgen waar het in dit leernetwerk over zou kunnen gaan en hoe we met elkaar willen werken. Door de docenten en studenten is een veelheid aan onderwerpen naar voren gebracht. In groepen is gesproken over deze onderwerpen en is een keuze gemaakt om ons vooral te richten op differentiatie (brede brugklas) en het puberbrein. Voor de volgende bijeenkomst was afgesproken dat iedereen zich zou voorbereiden op deze onderwerpen en zou kunnen toelichten hoe deze onderwerpen zich verhouden tot het onderwerp van de minor of de ontwikkelingen op de school. Tijdens de tweede bijeenkomst is in groepen verder gesproken over de onderwerpen en hebben studenten afspraken gemaakt om op verschillende scholen te gaan kijken en interviews af te nemen bij docenten. De derde bijeenkomst is gebruikt voor het bezoeken van de verschillende scholen. De studenten hebben doelen opgesteld voor het bezoek aan de scholen. De doelen verschilden van het willen zien van een les wiskunde op het vo tot het  krijgen van inzicht in de zorgstructuur op het vo.

Tijdens de vierde bijeenkomst is gesproken over de opbrengst van het leernetwerk. Het onderwerp is verder ingekaderd tot de vraag “Hoe kunnen docenten die werken in een brede brugklas of combinatiegroep 6/7/8 hun lestijd zo inrichten dat alle leerlingen werken op hun eigen niveau en rekening gehouden wordt met de positieve kenmerken van het puberbrein”. In eerste instantie werd vooral gedacht aan het maken een website of ideeënbox met werkvormen of lessen. Na een korte koffiepauze (met als opdracht ga eens out of the box denken) kwam het idee om een studiemiddag te organiseren op de vo school voor docenten die in een brede brugklas les gaan geven en docenten die lesgeven in een combinatieklas. De rol van de studenten is om korte workshops te geven waar ze docenten van het po en vo met elkaar laten nadenken over kansen en uitdagingen van het werken in een brede brugklas en combinatiegroep. Op deze manier hopen we dat docenten van het po en vo ook veel van elkaar leren.Geef een reactie