Ssst.. wij lezen: op koers!

De zevende bijeenkomst van dit schooljaar: we liggen op schema. Vandaag zijn de puntjes op de I gezet. De door de verschillende groepen ontwikkelde leesgespreken zijn kritisch bekeken: kunnen deze gesprekken inderdaad een bijdrage leveren aan het vergroten van de literaire competentie van de leerlingen? Krijgen de begrippen beleving, interpretatie, beoordeling, narratief begrip voldoende aandacht in de gesprekken? Stelt de leerkracht de juiste kennis-, belevings-, inlevings-, diepgang-/verduidelijkings-, interpretatie-, beoordelingsvragen? Het proefschrift van Cornelissen, Maar als je erover nadenkt, Een jaar literatuuronderwijs in de groepen 7 en 8 van de basisschool, wordt er nog eens bijgepakt. Conclusie: de leesgesprekken zitten goed in elkaar.

Verder is voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 de voormeting uitgewerkt. Want als we willen vaststellen of er door de leesgesprekken een groei in literaire competentie kan worden bereikt, moet dit via een voor- en nameting zichtbaar worden. We hebben niet gewerkt aan het opstellen van een voormeting voor de groep 1-2: dat gaat volgend jaar gebeuren. Het opstellen van een voormeting voor deze jonge kinderen vraagt op dit moment te veel literatuuronderzoek. We kijken uit naar de maanden april en mei: de voormetingen worden afgenomen en de leesgesprekken worden gevoerd. Het echte werk kan beginnen!Geef een reactie