Over de academische werkplaats onderwijsinnovatie

In de academische werkplaats werkt Iselinge Hogeschool samen met het Welten Instituut van de Open Universiteit en de opleidingsscholen van Partnerschap Oost Gelderland Opleiden in School. In de Academische Werkplaats werken opleidingsdocenten, onderzoekers, leerkrachten uit het primair onderwijs én studenten samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht.

Lees verder

Onderzoek universiteit Utrecht:

“Academische werkplaats Iselinge voorbeeld van good practice”

Meer info

Projecten academische werkplaats

Pedagogische sensitiviteit en (hoog)begaafdheid

In deze Academische Werkplaats onderzoeken we wat leerkrachten moeten kunnen, weten en hoe ze ‘zijn’ om ondersteuning te bieden aan hoogbegaafde leerlingen.

Lees verder

Wetenschap & technologie

Wetenschap en technologie is een actueel thema. In het rapport ‘ons onderwijs2032wordt beschreven hoe toekomstgericht onderwijs eruit zou moeten zien en wat wij leerlingen zouden moeten meegeven zodat zij ‘vaardig, aardig en waardigmee kunnen draaien met de huidige maatschappij en de samenleving van de toekomst.

Lees verder

Computational Thinking

Hoewel er verschillende definities van computational thinking bestaan die alle benadrukken dat het gaat om het abstraheren van problemen, het verzamelen en analyseren van gegevens en het trapsgewijs naar een oplossing werken met behulp van ICT-middelen, hebben basisschoolleerkrachten moeite het begrip te interpreteren, laat staan om het vorm te geven in hun onderwijspraktijk.

Lees verder

Schrijven kun je leren

Het leernetwerk houdt zich al vanaf 2014 bezig met het stelonderwijs op basisscholen. Het doel van deze actieve groep leerkrachten, studenten en docenten is het ontwikkelen van materialen die het stelonderwijs verbeteren.

Lees verder

School en ouder: samen betrokken

Ouders verwachten veel van de school van hun kinderen. Elke ouder is op zijn eigen manier betrokken bij de school van zijn kind. Ook scholen hebben verwachtingen over de rol die ouders willen nemen in de opvoeding van hun kinderen en over de stijl waarmee het contact wederzijds verloopt.

Lees verder

Er zit muziek in onderwijs

De afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het verbeteren van het muziekonderwijs. Regelmatig haalde muziek het nieuws door initiatieven waarbij van Koningin Maxima tot en met Joop van den Ende aandacht gevestigd werd op het belang van goed muziekonderwijs.

Lees verder

Ssst…wij lezen!

In het leernetwerk Lezen staat leesbevordering centraal: het stimuleren van het lezen bij kinderen en volwassenen (ouders, leerkrachten, studenten). Binnen de leesbevordering zijn leesplezier en leesmotivatiemiddelen om de leesvaardigheid en de literaire competentie te vergroten.

Lees verder

ICT: benut de mogelijkheden

Dit project start binnenkort.

Lees verder

Gedrag begrijpen en begeleiden

In de Academische Werkplaats onderzoeken we hoe we – vanuit een interactionele benadering – leerkrachten kunnen sterken om pedagogisch sensitief te reageren op (voor hen) uitdagend gedrag van kinderen? Bij deze Academische Werkplaats zijn professionals van stichting IJsselgraaf betrokken. 

Lees verder

Primair en voortgezet onderwijs

Dit project start binnenkort.

Lees verder